12 Stappen

Welkom bij Anonieme Alcoholisten (AA), een wereldwijde gemeenschap van individuen die elkaar ondersteunen bij het bereiken en behouden van een leven van nuchterheid. Het programma van AA is gebaseerd op de 12 Stappen, die als leidraad dienen voor het herstelproces. In deze tekst verkennen we de essentie van de 12 Stappen en hun rol in het bereiken van een leven vrij van alcoholverslaving.

 1. We erkennen dat we machteloos staan tegenover alcohol – We geven toe dat we geen controle hebben over ons drinkgedrag en dat ons leven onbeheersbaar is geworden.
 2. We kwamen tot het geloof dat een Hogere Macht ons weer gezond kon maken – We ontwikkelen een geloof in een Hogere Macht, die ons de kracht kan geven om te herstellen.
 3. We besloten onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van die Hogere Macht – We nemen de beslissing om ons leven en onze wil in handen van onze Hogere Macht te leggen en vertrouwen te hebben in het herstelproces.
 4. We maakten een grondige en onbevreesde morele inventaris van onszelf – We nemen de moed om eerlijk naar onszelf te kijken en onze tekortkomingen, angsten en fouten onder ogen te zien.
 5. We bekenden tegenover God, onszelf en een ander mens de juiste aard van onze misstappen – We delen onze misstappen, schuldgevoelens en angsten met een betrouwbare persoon of een groep, waardoor we onze lasten kunnen verlichten.
 6. We waren volkomen bereid om God al deze karakterfouten te laten wegnemen – We ontwikkelen bereidheid om onze karakterfouten en destructieve patronen los te laten en ruimte te maken voor positieve verandering.
 7. We vroegen nederig aan God onze tekortkomingen weg te nemen – We richten ons tot onze Hogere Macht en vragen om hulp bij het wegnemen van onze gebreken en het ontwikkelen van positieve eigenschappen.
 8. We maakten een lijst van alle personen die we hadden benadeeld en werden bereid het bij hen allen weer goed te maken – We nemen verantwoordelijkheid voor onze daden en maken een lijst van de mensen die we hebben gekwetst. We streven naar herstel en verzoening waar mogelijk, zonder anderen te schaden.
 9. We maakten waar mogelijk direct weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen – We nemen actie om herstel te bevorderen door verontschuldigingen aan te bieden, schade te herstellen en positieve relaties op te bouwen, rekening houdend met de belangen van anderen.
 10. We gingen door met het maken van persoonlijke inventaris en als we fout waren, gaven we dat onmiddellijk toe – We blijven ons bewust van ons gedrag en onze emoties. Wanneer we fouten maken of verkeerd handelen, erkennen we deze onmiddellijk. We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties, corrigeren waar mogelijk en streven naar voortdurende persoonlijke groei en positieve verandering. Door regelmatig zelfonderzoek te doen, kunnen we onze relaties verbeteren en onze nuchterheid behouden.
 11. We zochten door gebed en meditatie bewust contact met God, zoals wij Hem opvatten, vragend alleen om Zijn wil met ons voor ons duidelijk te maken en de kracht die te kunnen uitvoeren – We blijven ons spirituele leven ontwikkelen door middel van gebed en meditatie. We streven naar een dieper begrip van onze Hogere Macht en vragen om leiding, kracht en sereniteit om nuchter te blijven en ons leven te leiden volgens Zijn wil.
 12. Nadat we een spirituele ontwaking als gevolg van deze stappen hadden ervaren, probeerden we deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze principes in al onze aangelegenheden toe te passen – Na het ervaren van een spirituele ontwaking door het volgen van de 12 Stappen, delen we ons herstelverhaal met anderen die nog steeds worstelen met alcoholverslaving. We streven ernaar om een bron van hoop en steun te zijn. Bovendien passen we de principes van de 12 Stappen toe in alle aspecten van ons leven, waardoor we een leven van nuchterheid en positieve verandering kunnen leiden.

Deze stappen vormen een blauwdruk voor herstel en bieden een pad naar een leven van nuchterheid, persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling. Door actief deel te nemen aan de 12 Stappen van AA, kunnen individuen kracht vinden in de gemeenschap, steun ervaren en een nieuwe manier van leven ontdekken zonder alcohol.

Het is belangrijk op te merken dat deze uitleg een beknopte samenvatting is en dat AA-lidmaatschap, sponsorbegeleiding en deelname aan meetings een integraal onderdeel zijn van het herstelproces. Voor gedetailleerdere informatie en begeleiding wordt aangeraden contact op te nemen met een lokale AA-groep of het AA-servicebureau in jouw regio.